Tenaga Kependidikan

 

Nama SUSILO IBNU SANTOSO, S.Pd.
NIP 19721108 200501 1 008
Pangkat, Gol. Penata Tingkat I, III/d
Jabatan Plt. Kasubbag Tata Usaha
Alamat Drojogan, Sriwedari, Salaman, Kab. Magelang
     
Nama HARTONO, S.Kom.
NIP 19840817 201406 2 001
Pangkat, Gol. Pengatur, II/c
Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Umum/Operator Sekolah
Alamat Jamblang RT 6 RW 1 Kaliabu, Salaman, Kab. Magelang
     
  Nama ENDANG WIDOWATI
NIP  
Pangkat, Gol.  
Jabatan Staf Administrasi Kesiswaan
Alamat Budan RT 1 RW 2 Pecekelan, Sapuran, Wonosobo
     
  Nama ISNA SITI MULYANI, S.Pd.
NIP  
Pangkat, Gol.  
Jabatan Staf Administrasi Keuangan
Alamat  
     
  Nama ARIF KURNIAWAN, S.Pd.
NIP  
Pangkat, Gol.  
Jabatan Staf Administrasi Kurikulum dan Kearsipan
Alamat  
     
  Nama ENDANG WIDOWATI
NIP  
Pangkat, Gol.  
Jabatan Staf Administrasi Kesiswaan
Alamat Budan RT 1 RW 2 Pecekelan, Sapuran, Wonosobo